Bölüm Yazarlığı Başvurusu

Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi kapsamında hazırlanacak olan kitap serisine ait her cilt için konu başlıklarına ait planlanan bilgiler aşağıda verilmiştir:

 • Kitap 01: Yapay Zekâ ve Büyük Veri: Teknolojiler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
 • Kitap 02: Endüstriyel Uygulamalar
 • Kitap 03: Teoriler ve Algoritmalar
 • Kitap 04: Programlama Teknik ve Teknolojileri
 • Kitap 05: Açık Kaynaklar, Kodlar ve Platformlar
 • Kitap 06: Doğal Dil İşleme
 • Kitap 07: Bilgisayarlı Görü ve Uzaktan Algılama
 • Kitap 08: Derin Öğrenme Yapıları ve Algoritmaları
 • Kitap 09: Makine Öğrenme Yapıları ve Algoritmaları
 • Kitap 10: Tarım Uygulamaları
 • Kitap 11: Havacılık Uygulamaları
 • Kitap 12: Ulaşım Uygulamaları
 • Kitap 13: Sağlık Uygulamaları
 • Kitap 14: Yapay Zekâ ve Açıklanabilirlik Problemleri
 • Kitap 15: Gerçek Zamanlı Uygulamalar
 • Kitap 16: Sosyal Bilim Uygulamaları
 • Kitap 17: Eğitim Uygulamaları
 • Kitap 18: Haberleşme Uygulamaları

Açık Kaynak İçerik Üretme Projesine katkı vermek isteyen yazarlar nasıl bir yol izlemelidir?

 • İsteklilerin; başta alan uzmanlığını belirtmeleri ve daha sonra da hangi cilde veya ciltlere katkı vermek istediklerini belirtmeleri gereklidir.
 • Yukarıda önerilen alanlarda kitap yazılması planlandığından, doğru kitap serisine öneri yapılmalıdır.
 • Kitap bölümlerinin hazırlanmasına ait detay bilgiler yazarlara daha sonra gönderilecektir.
 • Hazırlanacak olan bölümlerde sayfa sınırlaması yoktur.
 • Yapılan önerilerde yazarların uzmanlığı dikkate alınarak seçim yapılır.
 • Ön başvurusu kabul edilen yazarlardan, önerdiği bölümlerle ilgili olarak bir içerik hazırlaması istenilir ve uygun görülürse de yazım süreci başlar.
 • Kitap bölümü veya bölümlerini yazmayı isteyenlerin belirlenen takvim dikkate alınarak, en kısa sürede editörlere bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Önerilerinizi aşağıdaki form vasıtası ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Açık Kaynak İçerik Üretme Projesine katkı sağlamak isteyen uzmanlarımızı bu seriye destek vermeye davet ediyoruz.

 • Proje kapsamında 18 bölüm geliştirilmesi planlanmaktadır.
 • Ülkemizde bu alanda yayınlanacak olan en kapsamlı kaynak olacaktır.
  Kitaplar, akademik bir dille yazılacaktır.
 • Kitaplar, etik kurallara uygun olarak yazılacaktır.
 • Kitaplar için (her bir kitap cildi için) ISBN numarası alınacaktır.
 • Kitap bölümlerinde telifler “açık erişim” kapsamında olacaktır.
 • Kitaplar dijital olarak hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Kitaplar, Öğretim Elemanları Teşvik Programı kapsamına girecek şekilde basılacaktır.
 • Kitapların sponsorlukla basılması planlanmakta olup, yazarlara belirli sayıda basılı kopya hediye edilecektir.
 • Dağıtımlar, açık erişim çerçevesinde kamuoyuna dağıtılacaktır.